Grondsanering

Grondsanering of alles over reinigen en stabiliseren van vervuilde of onstabiele gronden zodat deze kunnen worden hergebruikt in infrastructuurwerken.

Om slecht-dragende of onstabiele gronden te stabiliseren dienen deze eerst te worden gezeefd en dan worden vermengd met ongebluste kalk. Door chemische werking van de ongebluste kalk en de bijhorende temperatuurstijging zal de structuur van de grond beter word en waardoor deze opnieuw draagkrachtiger is om verder te kunnen hergebruiken in de riolering- of infrastructuurwerken.