Trommelzeef als mobiele menginstallatie.

Een trommelzeef als mobiele mengcentrale voor het recycleren van grondoverschotten op de werf en dit met één operator