Een windzifter voor het reinigen van vervuild betonpuin of mengpuin

Ondanks er in vele gevallen op de werf reeds zeer selectief tewerk wordt gegaan bij afbraakwerken is het in de realiteit vaak zo dat steenpuin nog teveel vervuild is  met resten van hout, plastiek en andere soorten bouwstof restafval op de sorteercentra wordt aangevoerd

Voor het produceren van hoogwaardig en  kwalitatief meng-of steenpuin horen deze stoffen zeker te worden verwijderd.

afgezeefd en gereinigd mengpuin

Voor de windzifter WS 1400 hoeft dit echter niet een probleem te zijn. Het werkingprincipe van een windzifter of ook windzeef genaamd is door middel van luchtdruk. Een juist gerichte luchtstroom op de opgevoerde, vervuilde fractie zorgt ervoor dat de lichte delen weggeblazen worden van de zwaardere fractie, in dit geval steen of betonpuin en deze wordt opgevangen in een afzetcontainer.

windzifter WS1400
windzifter WS1400 voor 3 fracties

Om daarbij een goed resultaat te bekomen dient het te behandelen materiaal eerst  te worden gezeefd met een vlakdekzeefmachine zodat de fijne fractie volledig is verwijderd. Dit is absoluut noodzakelijk omdat deze zandfractie anders  mede zou worden uitgeblazen met de restfractie.

Het is de bedoeling dat de lichte afvalfractie zo licht mogelijk is in gewicht aangezien om de afvoerkosten van deze zo laag mogelijk te houden.

Dus om efficiënt te windziften is het absoluut noodzakelijk de machine met perfect afgezeefd opgavemateriaal te voorzien.

In onderstaande video kan u zien hoe een reeds afgezeefde mengpuinfractie van 0/80 welke restafval bevat zoals plastiek, hout en andere organische fracties gereinigd wordt.

Werkwijze is om eerst  het materiaal te ontdoen van  grond in dit geval 0/20mm en de overkorrel 60/plus.

De tussenfractie 20/56mm wordt door de windzifter gevoerd waar de lichte afvalfractie van de stenen wordt gescheiden.

Het resultaat is een 100% zuivere steenfractie 20/56mm

Contacteer ons voor meer informatie voor het reinigen van vervuilde granulaten