Een windzifter voor het reinigen van vervuild betonpuin of mengpuin

windzeef_IWS1400

Een windzifter voor het reinigen van vervuilde granulaten