Bouw en sloopafval sorteren met windzifter

Bouw en sloop afval sorteren met de gepatenteerde DE-STONER® Air Classifier van General Kinematics. Deze is ontworpen voor continue productie van grote volumes in een breed scala aan droge scheidingstoepassingen… en is een lager kosten alternatief voor het verwijderen van ongewenste “lichten” van teruggewonnen materiaalstromen.

Het volledig droge systeem is in staat om een breed scala aan afvalmaterialen te verwerken. De combinatie van trillingsactie en luchtstromen met hoge snelheid en lage druk werkt samen om materialen te beluchten en te stratificeren op basis van verschillen in eindsnelheid.

bouw en sloopafval

bouw en sloopafval sorteren

VOORDELEN:

 • Elimineer de gevaren voor het milieu die verband houden met materiaalscheiding door middel van water.

 • Gemakkelijk af te stellen voor het verkrijgen van verschillende gradaties van scheiding.

 • Geschikt voor een divers scala aan producten.

Gering energieverbruik dankzij het bewezen Two-Mass Design van GK, wat resulteert in een motor met laag vermogen. Het volledig geïsoleerde ontwerp minimaliseert de noodzaak voor funderingsvereisten. Robuust en duurzaam, ontworpen voor een langdurige levensduur. Testmogelijkheden zijn beschikbaar.

SUCCESVOLLE SCHEIDING EN CLASSIFICERING VAN TOEPASSINGEN OMVATTEN:

 • RDF-brandstof

 •  Glas

 •  Versnipperd MSW

 • Versnipperde schroot met restafval

 • Biomassa-brandstof

 • Hout

GK windzifter

GK windzifter

HOE HET WERKT:

 1. Trillingsactie verplaatst het materiaal, waarbij stoffen met hoge dichtheid naar de bodem van de trog zakken.
 2. Een optionele uitvalsectie voor fijne deeltjes verwijdert kleinere deeltjes, zoals gebroken glas of vuil, voordat ze de blaasmond bereiken.
 3. In de luchtfluïdisatiesectie wordt lucht door het materiaal geblazen, waardoor turbulentie ontstaat om materiaalstratificatie te bevorderen.
 4. Het materiaal transporteert over het luchtmes in de luchtstroom. Zwaardere materialen vallen door de luchtstroom naar de afvoergoot.
 5. Materiaal met marginale dichtheid valt op de verstelbare landingsplaat en komt terug in de afvoergoot.
 6. Lichte materialen worden voorbij de landingsplaat gedragen en naar het einde van de DE-STONER® getransporteerd.
 7. Ultralichte materialen, zoals dunne film of papier, worden in de luchtstroom naar de productafvoerzone geleid.

Samenvatting

Trillingen – Het ontwerp met de natuurlijke frequentie van twee massa’s bevrijdt materialen en verspreidt deze doeltreffend over de eenheid.

Beluchting – Bereidt het materiaalbed voor op het luchtmes door turbulentie te veroorzaken, waardoor stratificatie van materialen wordt bevorderd en de lichtere elementen worden vrijgegeven die zich onder zwaardere voorwerpen bevinden.

Classificatie – Het luchtmes zorgt voor de uiteindelijke scheiding, met gedeeltelijk aandacht voor dichtheid en gedeeltelijk met behulp van aerodynamica, om optimale resultaten te bereiken.

De DE-STONER® is beschikbaar in modellen voor het scheiden van twee tot vijf fracties, is aanpasbaar aan een breed scala aan materialen, verwerkt grote volumes en vertoont praktische weerstand tegen blokkades. Trillingsactie verplaatst het materiaal terwijl lichtere materialen worden afgevoerd naar de drop-out box.

 KENMERKEN:

 • Uitstekende eigenschappen garanderen een betrouwbare verwijdering van ongewenste “lichte” elementen uit gerecycled schroot.
 • Lagere vereisten voor perslucht en bedrijfskosten in vergelijking met conventionele classificatieapparatuur in “Z-Box-stijl”.
 • Volledig geïsoleerd ontwerp om de behoefte aan funderingen te minimaliseren.
 • Eenvoudig aan te passen aan uw specifieke eisen voor scheiding en classificatie.
 • Betrouwbare, energiebesparende PARA-MOUNT II® Two-Mass, natuurlijke frequentie trillingsaandrijving.

bouw sloopafval scheiden met windzifter.

Bouw en sloopafval scheiden met Naessens Hydraulics

Scroll naar boven